โฆษณา Watsons: ปรากฏการณ์ 1 บาทโปรโมชั่นที่ผู้หญิงทุกคนรอคอย ซื้อชิ้นแรกราคาปกติ ชิ้นที่สองราคา 1 บาท วันที่ 13 ก.พ. - 19 มี.ค. 57