โฆษณา Wall's Lipton Crushใหม่ วอลล์ ลิปตัน ครัช
พบกับการดื่มชารูปแบบใหม่ ที่มันส์สดชื่น...ฟรีซสุดขั้ว กับไอศกรีมรสชาลิปตันแท้ๆ ได้แล้ววันนี้