โฆษณา Toyota Vios: Control Your Destinationผมเชื่อว่าโลกนี้มีใครสักคนที่เกิดมาเพื่อ­คู่กัน
เชื่อในพรหมลิขิต แต่ชีวิตต้อง control เอง
Vios V Control เราสั่งได้ คุณก็สั่งได้