โฆษณา TOT 60 ปีทุกการโทรคือความผูกพันที่อยู่คู่คนไทยมานาน
60 ปี TOT เรายังคงเคียงข้างและดูแลคุณในทุกๆวัน ตลอด 24 ชั่วโมง