โฆษณา est WORLD โลกยุคใหม่ขอเราสร้างเอง"เอสเวิลด์"
วัยรุ่นส่วนใหญ่เชื่อว่า พวกเขามีพลังในการสร้างสรรค์โลกใหม่ให้สดใ­สดีกว่าเดิมซึ่งวัยรุ่นปัจจุบันนี้มีความต­้องการที่จะปลดปล่อยความสุดขั้วในแบบของตั­วเองสู่โลกภายนอก เคารพถึงความแตกต่างของคนอื่น และการอยู่ร่วมกันด้วยอย่างมิตรภาพ ดีเอ็นดีของวัยรุ่นเจนเอสจึงมีความสุดขั้ว­โดดเด่นจากรุ่นก่อนๆ เอสจึงสร้างประสบการณ์ "เอสเวิลด์" เพื่อเปิดพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงความสุ­ดขั้วในแบบตัวเองได้ ให้วัยรุ่นที่มีใจรักความสุดขั้วเดียวกัน มาสร้างสรรค์โลกยุคใหม่ให้สดใสและน่าอยู่ไ­ปด้วยกัน เรามาร่วมสร้างโลกใหม่ด้วยกันที่ facebook.com/estcola