โฆษณา Dutchmill Selected: Farm Guruเพราะวัวพูดไม่ได้ ดัชมิลล์เราจึงมีฟาร์กูรู ผู้เข้าใจวัวอย่างลึกซึ้ง คอยให้ความรู้เรื่องการดูแลวัวทุกฟาร์ม

"วัวดี ก็ให้นมดี ทีมีคุณประโยชน์เน้นๆ"
คุณภาพและความอร่อยระดับซีเล็คเพื่อคุณ