โฆษณา CP ไข่ตุ๋นคัพ สไตล์ญี่ปุ่นไข่ตุ๋นคัพ (ไข่ตุ๋นชนิดถ้วย) สไตล์ญี่ปุ่น ตราซีพี เนื้อเนียนนุ่ม ดุจปุยเฆม