โฆษณา สสส. สอจร.: ห่วงใครให้ใส่หมวก (มหาวิทยาลัย)ร่วมออกนโยบายสวมหมวกกันน็อกในองค์กร / โรงงาน / สถานศึกษา
เพื่อปกป้องชีวิตพนักงานที่คุณห่วงใย
สนใจรับคู่มือนโยบายได้ที่ สอจร. โทร.081-544-0206 หรือ www.rswgs.com
และที่ facebook "ห่วงใคร ให้ใส่หมวก"