โฆษณา AIA H&S Plus Gold: น้องเกลพบกับ น้องเกล โสพิชา อังคะไวมงคล จากเวที Thailand's Got Talent Season 2, Presenter คนล่าสุดของเอไอเอ ในหนังโฆษณาชุดใหม่ได้แล้ววันนี้ !!
ประกันสุขภาพ AIA H&S Plus Gold เหมาจ่ายค่ารักษาตามจริง สูงสุด 5 ล้านบาท !!!

ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ หรือ AIA Call Center 1581
เอไอเอ เข้าใจชีวิต เข้าใจคุณ