โฆษณา กระทรวงพลังงาน: Share and Showกระทรวงพลังงาน เปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “แชร์ให้รู้ โชว์ให้เห็น เป็นคนประหยัดน้ำมัน” ว่า มุ่งหวังให้เกิดวัฒนธรรมการแชร์วิธีประหยัดน้ำมันผ่านช่องทางต่างๆ เชื่อมโยงผ่านโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค เช่น facebook, line, instagram, youtube