น้ำตาลมิตรผล "มหัศจรรย์แห่งอ้อย"


          กลุ่มมิตรผล ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลมากว่า 56 ปี ได้นำเสนอภาพยนตร์โฆษณาองค์กร ในชื่อชุด “มหัศจรรย์แห่งอ้อย” ความยาว 45 วินาที และ 30 วินาที ซึ่งสร้างสรรค์โดย บริษัท เดอะ ลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด และผลิตโดย บริษัท เดอะฟิล์ม แฟคตอรี่ จำกัด
          ภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่อาจจะยังไม่ทราบว่าอ้อยไม่เพียงใช้ผลิตน้ำตาลได้เท่านั้น แต่ยังเป็นพืชมหัศจรรย์ที่สามารถแปรรูปเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยได้มากมาย
แนวคิดโฆษณา
          ภาพยนตร์โฆษณา “มหัศจรรย์แห่งอ้อย” สื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มมิตรผลในการพัฒนาอ้อยให้สามารถประยุกต์ไปเป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้อย่างหลากหลาย นับตั้งแต่
          น้ำอ้อยที่นำไปผลิตเป็นเกล็ดน้ำตาลขาวสวยบนขนมที่เด็กๆ เฝ้ามองอย่างมีความสุข
          ชานอ้อยใช้ผสมกับกากน้ำตาลเป็นอาหารสัตว์ที่ให้ทั้งเนื้อและนม
          ชานอ้อยสามารถผลิตเป็นวัสดุทดแทนไม้ ใช้ทำเครื่องเรือนที่แข็งแรงได้โดยไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่า
          ชานอ้อยยังใช้เป็นวัตถุดิบผลิตไฟฟ้าเพื่อให้แสงสว่าง
          กากตะกอนอ้อยสามารถแปรรูปเป็นปุ๋ยบำรุงพืชไร่
          กากน้ำตาลที่นำมาหมักกับยีสต์สามารถกลั่นเป็นเอทานอล เมื่อผสมกับน้ำมันเบนซินจะได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์สำหรับเติมรถยนต์ ลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
          สุดท้าย ขี้เถ้ายังใช้โรยหน้าดินเพื่อบำรุงอ้อยรุ่นต่อไปได้
          ทั้งหมดนี้ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อย และยังเป็นการใช้ทรัพยากรโดยไม่เหลือทิ้ง ซึ่งเป็นผลดีต่อโลก และสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับลูกหลานในอนาคต
          โฆษณาชุด “มหัศจรรย์แห่งอ้อย” ยังผสานภาพกราฟฟิคที่ทันสมัย เพื่อเปิดมุมมองให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงประโยชน์ของอ้อยที่มีอยู่รอบๆ ตัวเราได้อย่างน่าสนใจ

          ชื่อภาพยนตร์โฆษณา : “มหัศจรรย์แห่งอ้อย”
          เจ้าของผลิตภัณฑ์ : กลุ่มมิตรผล
          บริษัทโฆษณา : เดอะ ลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป
          ความยาว : 45 วินาที และ 30 วินาที
          ระยะเวลาออกอากาศ : มกราคม-มีนาคม 2557 (ออกอากาศครั้งแรกวันที่ 23 มกราคม)