โฆษณา อิชิตัน: เต็มใบอิชิตัน ชาเขียวเต็มใบ มีกลิ่นและรสชาติที่ดีกว่า และหอมกว่าชาเขียวทั่วไป ได้รับคุณค่าและคุณประโยชน์จากใบชาเขียวที­่ดีต่อสุขภาพแบบเต็มๆ