โฆษณา ตะวันโอ รสหมึกกระเทียมใหม่! ตะวันโอ รสหมึกกระเทียม! อร่อยเข้ม เต็มรสหมึกกระเทียม! อร่อยเข้มแค่ไหน มาดูกันเล้ยย