โฆษณา KOPIKO: The RiderClient  :  Inbisco
Product  :  KOPIKO
Agency  :  Jump Communications
Creative Director  :  Unn Phacaphat (ภคภัทร บุญสมธรรม)
Art Director  :  Bi Binatda
Producer  :  Modzii Prapassorn
Asst. Producer  :  Kikee Kusalin, Patty Pitchayapa
Editor  :  Chat Chatchawal
Production House  :  Yak Yai House