โฆษณา Wacoal: Beauty Inside ผู้หญิง...สวยที่สุดจากข้างในเราเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถูกสร้างมาให้สวย "สวยที่สุดจากข้างใน"