โฆษณา Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition: โต๋สัมผัสกับอีกหนึ่งความสามารถที่สร้างสรรค์­ของโต๋ ศักดิ์สิทธิ์ แค่มี Samsung Galaxy Note 10.1
จะเรื่องงาน เรื่องสนุก ก็จบได้ในเครื่องเดียว