โฆษณา M-150: ในตาไผ่แนวความคิด : "คิด...ให้ชีวิตไม่มีลิมิต" คือที่มาของภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ของ M-150 ภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า ทุกปัญหาสามารถแก้ไขและผ่านพ้นไปได้ถ้าเรา­ใช้ความคิด...ใช้สมองมองปัญหา หลับตาแล้วคิดอย่างมีสติจะทำให้เรามองเห็น­ทางออก ไม่ว่าเป้าหมายนั้นยาวไกลแค่ไหน เหนื่อยยากเพียงใด ความคิดจะเป็นสิ่งสำคัญที่จะพาชีวิตก้าวผ่­านพ้น...ไปสู่ความสำเร็จในที่สุด

การนำเสนอ : เป็นเรื่องราวความคิดของไผ่ พงศธร ในขณะที่เผชิญหน้ากับความเหนื่อยล้า โดยความคิดของไผ่นั้นเป็นความคิดที่ทบทวนถ­ึงเรื่องราวในอดีต ที่ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากมากมาย ซึ่งความคิดที่ดีๆ ก็ทำให้ไผ่ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ในแต่ละช่วงชีวิตจนกลายเป็น "ไผ่ พงศธร" ในวันนี้