โฆษณา LINE: Freshyหนึ่งใน 3 เรื่องที่ชนะการประกวด LINE Story Contest จากเรื่องราวที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 8,000 เรื่องในช่วงเดือนกันยายน การประกวดดังกล่าวมุ่งค้นหาหลากหลายเรื่องราวว่าไลน์ช่วยให้ชีวิตของผู้ใช้ดีขึ้นอย่างไรและเรื่องราวที่ส่งเข้าประกวดสะท้อนว่าไลน์เชื่อมโยงผู้คน ส่งเสริมความเข้าใจ และทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสนทนาที่สนุกเพลิดเพลินได้อย่างไร