โฆษณา ชวนป๋วยปี่แปกอ ตราลูกกตัญญู: Kung Fuยาน้ำเชื่อมแก้ไอ ชวนป๋วยปี่แปกอ ตราลูกกตัญญู
บรรเทาอาการไอ เจ็บคอ ลดเสมหะ