โฆษณา KASIKORNTHAI: มากกว่าอยู่ที่เราเลือก ทางเลือก...ที่ทำให้เรายิ้มได้กับชีวิตเงินอาจเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต แต่บางทีสิ่งที่สำคัญกว่าเงินคือ การที่เรามีทางเลือกที่จะทำให้ตัวเราและคน­ที่เรารักยังยิ้มได้กับชีวิต เพราะในทุกสถานการณ์ของชีวิต เงินอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไป เราอาจต้องการทางเลือกที่ทำให้ชีวิตมีความ­สุขได้มากกว่า การสร้างทางเลือกที่ทำให้เรายิ้มได้กับชีว­ิตจึงเป็นเรื่องสำคัญและยิ่งใหญ่

ทุกอย่างอยู่ที่เราเลือก เลือกให้มากกว่า ทางเลือก...ที่ทำให้เรายิ้มได้กับชีวิต
กสิกรไทย บริการทุกระดับประทับใจ