โฆษณา CP: เพราะทุกคำมีความหมายไม่ว่า"คำ" ไหน ทุกๆ คำมีความหมาย
ซีพี จึงรับผิดชอบอาหารทุกคำของคุณ ด้วยมาตรฐานในการผลิต ที่สดสะอาด ปลอดภัย สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน
เพราะว่าแต่ละคำของคุณ ไม่ได้มีความหมายเพียงเพื่อจะขับเคลื่อนชี­วิตคุณแค่ในวันนี้ แต่จะเป็นพลังเพื่อเติมเต็มชีวิตที่ดีในวั­นข้างหน้า

ซีพี เติมชีวิตที่ดี