โฆษณา ข้าวตราฉัตร: ข้าวกับน้ำนมแม่เคยถามตัวเองไหม...เราเคยตอบแทนอะไร"ข้าว"บ้าง?