โฆษณา AIA: The Real Life Companyเพราะเรามุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการดูแล­ชีวิตคุณอย่างแท้จริง และเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมที่สุดในทุกช­่วงชีวิตของลูกค้าและครอบครัว ในโลกที่ไม่มีความแน่นอนนี้

เอไอเอ เข้าใจชีวิต เข้าใจคุณ