โฆษณา PTG Energy: โครงการพีทีเติมพลังสัมมาชีพ - ลูกพระดาบสทุก 5 สตางค์ต่อลิตร สมทบทุนโรงเรียนพระดาบส โครงการตามกระแสพระราชดำริ กับโครงการพีที เติมพลังสัมมาชีพ