โฆษณา Mansome: แมนที่สุดMANSOME เครื่องดื่มแมนๆ ที่มีไว้ดูแลผู้ชาย
เครื่องดื่ม MANSOME ผลิตโดยเทคโนโลยี Cold Aseptic จากประเทศเยอรมันนี เทคโนโลยีล่าสุดที่บรรจุเครื่องดื่มในอุณห­­ภูมิที่ต่ำ ที่สามารถรักษาคุณภาพของเครื่องดื่มได้อย่­­างดี โดยไม่ต้องใช้สารกันบูด มั่นใจในความสะอาด ปลอดภัยได้ 100% แถมระบบนี้ ยังเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย