โฆษณา Buddy Dean 3in1 Coffee: ปากหนีBuddy Dean 3in1 Coffee ดื่มเมื่อไหร่ก็ได้วิตามิน
ครั้งแรกกับการดื่มด่ำกาแฟหอมกรุ่น ผสมวิตามินสูง ที่แม้แต่ปากยังต้องของเฟริมก่อนดื่ม