โฆษณา กฟผ.: ทุกชีวิตต้องการไฟฟ้า"ทุกชีวิต..ต้องการไฟฟ้า"
ไม่ว่าจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ทำอะไร ต่างต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น
กฟผ. จึงจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าให้เพียงพอ เพื่อทุกการพัฒนา และเพื่อชีวิตใหม่ที่เพิ่มขึ้น