โฆษณา SYLVANIA: เข็มหลอดไฟซีลวาเนีย แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด
Client : SYLVANIA
Agency : Jump Communications
Prod. House : Yak Yai House
Director : Unn Phacaphat (ภคภัทร บุญสมธรรม)
Asst. Director : Bi Binatda
Dop : Wood Woody
Producer : Bell Pornthanaree
Asst. Producer : Kikee Kusalin
Asst. Producer : Patty Pitchayapa
Editor : Chat Chatchawal