โฆษณา Fujicha Green Tea: ความสุข..ไม่ไกล-Menเรื่องราวของคน 2 คนที่อยู่ ณ ที่แห่งเดียวกัน แต่โชคชะตาก็เล่นตลกทำให้เขาและเธอคลาดกัน­ครั้งแล้วครั้งเล่า วันนี้ทั้งคู่พร้อมที่จะปลดปล่อยชีวิตคนเม­ือง และเปิดรับพลังธรรมชาติไปพร้อมๆกัน พบเรื่องราวและจุดเปลี่ยนของพวกเขาได้แล้ว­วันนี้ที่ http://www.fuji.co.th/mvfujicha

เนื้อเพลง:
ทุกวันทุกเวลา... เธอรู้สึกบ้างไหม
ความสุขที่เคยมี... ตอนนี้อยู่ที่ไหนฮู้ฮู้ฮู้ฮู้

ความสุขที่ห่างหายไม่รู้ว่าอยู่ไหนแค่เพีย­งเปิดใจ
โอ้ววว... จะรู้ไม่ไกลจากตรงนี้

ที่ที่ท้องฟ้า คืนความสดใส
ที่ที่ดอกไม้ จะต่อเติมโลกให้เต็มใบ
แค่เราได้มองดู ก็จะรู้ความสุขอยู่ไม่ไกล
จะมีให้กันอยู่เสมอ

แล้วฉันก็เจอ ได้พบว่าเธออยู่ตรงนี้
ชีวิตจิตใจที่เคยมี ก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆเธอ... ฮู้ โว้ว

ความสุขที่ห่างหายรู้แล้วว่าอยู่ไหนแค่เพี­ยงเปิดใจ
โอ้ววว... จะรู้ไม่ไกลจากตรงนี้

ที่ที่ท้องฟ้า คืนความสดใส
ที่ที่ดอกไม้ จะต่อเติมโลกให้เต็มใบ
แค่เราได้มองดู ก็จะรู้ ความสุขอยู่ไม่ไกล
จะมีให้กันอยู่เสมอ

ที่ที่ท้องฟ้า คืนความสดใส
ที่ที่ดอกไม้ จะต่อเติมโลกให้เต็มใบ
แค่เราได้มองดู ก็จะรู้ ความสุขอยู่ไม่ไกล

ก็เพราะว่า ที่ที่ท้องฟ้า คืนความสดใส
ที่ที่ดอกไม้ จะต่อเติมโลกให้เต็มใบ
แค่เราได้มองดู ก็จะรู้ ความสุขอยู่ไม่ไกล
เธอมีให้ฉันอยู่เสมอ