โฆษณา CP ไส้กรอกโนริสาหร่ายไส้กรอกโนริสาหร่าย ตรา ซีพี CP Easy Snack
ไส้กรอกผสมสาหร่ายทะเลหอมเข้มข้น
มีจำหน่ายแล้วที่ 7-eleven