โฆษณาโต3% ชี้สื่อดิจิตอลเปลี่ยนเทรนด์

คนไทยเมินโฆษณาทางทีวี เหตุดิจิตอลมีเดียตอบโจทย์กว่า คาดสิ้นปีภาพรวมโฆษณาโต 3-5%

    นางอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากภาพรวมของธุรกิจการทำโฆษณาเมื่อกว่า 10 ปีก่อนหน้านี้ โฆษณาทางโทรทัศน์จะเป็นสื่อทางหลักที่สามารถสร้างกระแสให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะนี้การสื่อสารทางการตลาดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ซึ่งการมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือของผู้บริโภค เปรียบได้เหมือนกับการที่ประชาชนมีอำนาจอยู่ในมือ เท่ากับว่าการทำโฆษณาในยุคนี้ผู้บริโภคจะเป็นผู้เซ็ตด้วยตัวเองเพื่อให้เกิดกระแสมากกว่าการที่ผู้ผลิตโฆษณาจะเป็นคนทำ อันจะเห็นได้จากหลายกระแสทางโซเชียลมีเดีย

    ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นทำให้ครีเอทีฟหรือผู้คิดออกแบบงานโฆษณาในยุคปัจจุบัน ต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวให้ทันสังคม ต้องเข้าใจถึงความต้องการและการเสพสื่อของผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้ง ถึงการเปลี่ยนจากสื่อแมสอย่างโทรทัศน์ที่สามารถสร้างการรับรู้ได้เป็นอย่างดี กลายมาเป็นผู้บริโภค ณ ยุคปัจจุบันเป็นผู้ที่สามารถสร้างแบรนด์ได้เอง

    สำหรับปี 2556 คาดว่าเม็ดเงินรวมในอุตสาหกรรมโฆษณาอยู่ที่ประมาณ 125,000 ล้านบาท เติบโตจากปีที่ผ่านมาประมาณ 3-5% และจากอิทธิพลของสื่อดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น คาดว่าเม็ดเงินของอุตสาหกรรมโฆษณาจะมีการกระจายไปในช่องทางสื่อที่หลากหลายมากขึ้นอีกด้วย.

ที่มา: Thaipost