โฆษณา Tesco Lotus: นาน-เจมส์ มาร์พบปรากฎการณ์นานกับสินค้า ว๊าว กับเจมส์ มาร์ ลดนานกว่าที่เคยนาน เทสโก้ โลตัส รู้จริง รู้ใจเป็นหนึ่งในเรื่องราคา