โฆษณา อิชิตัน ซ้อมหนาว เที่ยวญี่ปุ่น ลุยฮอกไกโดซ้อมให้พร้อม อิชิตัน ทัวร์ยกแก๊ง เที่ยวญี่ปุ่น ลุย ฮอกไกโด