โฆษณา กาแฟเขาช่อง: รักแท้ความรักนั้นอยู่รอบตัวเราในทุกทุกที่ เพียงแค่คุณเปิดใจหันมามองในบางสิ่ง จะที่ไหนก็พบรักแท้...แค่เปิดใจ