โฆษณา Halls Soft: เข้าคิวนี่คือความรู้สึกเมื่อเคี้ยวฮอลล์ซอฟท์ ลูกอมเคี้ยวหนึบรสผลไม้ สอดไส้ความสดชื่น เคี้ยวเลย!