โฆษณา สสส. งดเหล้าเข้าพรรษา: โทรศัพท์จากพ่อ"เริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อตัวเองและครอบครัว งดเหล้าเข้าพรรษา"

Campaign : งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2556
Production house : Film Factory
Duration : 60 sec