โฆษณา สสส. งดเหล้าเข้าพรรษา: เลิกเรียนงดเหล้าเข้าพรรษา เริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อตัวเอง และครอบครัว