โฆษณา AIS 3G 2100: เจมส์-มาอยู่ใกล้กันเจมส์ จิรายุ เพลง "มาอยู่ใกล้กัน"
"... ก็เพราะว่าเธอ คือของขวัญที่สวรรค์ให้มา
และฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นาน
ขอให้เราอยู่ใกล้กัน ฉันจะยืนข้างเธอตรงนี้
จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี
Oh Baby I love. you Baby I love you. Oh Baby I love you..."