โฆษณา 7-Eleven: 25 ปี 7-Eleven25 ปี 7-Eleven ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันมาตลอด 25 ปี
Title : 25 ปี 7-Eleven
Product : 7 - Eleven
Agency : MAM Heart Co.,Ltd
Production House : MongRama
Duration : 120 sec.